AALKOTÁSDO

BOKTATÁSEDUCATION

CTANULÁSLEARN
Cloudfactory is a social design pilot program launched by MOME Ecolab the sustainability research group at Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest (MOME). The project is located in one of Hungary’s highly disadvantaged areas, the Bódva Valley in Borsod County. The Cloudfactory is an attempt to create new perspectives and strengthen childrens’ resilience in local communities by social design. It is also an experiment to create a new education framework at MOME; which would not only improve students’ knowledge and skills, but also shape their social attitudes sensitivity and sense of responsibility. Furthermore, it is an attempt to create a social design program that learns and grows from its own failures and experiences, takes small steps at a time and represents an organic way to develop a long term program.

This book presents the first five years of this three-faceted endeavor, it presents the searching and path finding processes, the successes, failures and experiences gained.

The book can be reached by clicking on the A, B and C chapter titles below.
A Felhőgyár a MOME EcoLab, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fenntarthatósági kutatócsoportjának 2013-ban elindított kísérleti szociális design programja. Helyszíne Magyarország egyik fokozottan hátrányos helyzetű térsége, a Borsod megyei Bódva-völgy. A Felhőgyár egy kísérlet arra, hogy a szociális design eszközeivel létrehozhatók-e új perspektívák és erősíthető-e a helyi gyerekközösségek rezílienciája. Emellett egy kísérlet, hogy kialakítható-e egy új képzési forma a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, amely nem csak a hallgatók tudását és képességeit fejleszti, hanem szociális attitűdjüket, érzékenységüket és felelősségvállalásukat is. A program ezenkívül egy kísérlet arra is, hogyan képes egy projekt saját kudarcaiból és tapasztalataiból folyton tanulva és építkezve, kis lépésekben, organikus módon fejlődni egy hosszú távú szociális design programmá.

A Felhőgyár - Egy szociális Design ABC könyv ennek a háromarcú kísérlet programnak az első öt évét mutatja be, az útkereséseket, sikereket, kudarcokat és tapasztalatokat.

A könyv A, B és C fejezetekre bontva, a címekre kattintva érhető el.
A program a MOME „Kiemelt Felsőoktatási Intézmény” címéhez kapcsolódóan valósult meg. /// Minden jog fenntartva
The project has been realised in connection with the title of the ”University of National Excellence” of MOME. /// All rights reserved.
X